Modlitba za něco co odchází

Abstract
Cílem disertace je interpretovat genius loci periferní a industriální krajiny v malbě a fotografii. Na základě konkrétních tvůrců, děl a odkazů analyzuji symbolické aspekty pramenící z atmosféry místa. Dalším cílem disertační práce je mapování současné české scény v malbě . Jejich práce dávám do kontextu s kořeny v historii umění a zahraničními autory. Vyjma malby se nutně dotýkám obrazu fotografického - vybírám však pouze konkrétní jména a díla, na kterých mohu demonstrovat obsahové okruhy, jimiž se zabývám.
The aim of the dissertation is to interpret genius loci of the industrial and periphery landscape in painting and photography. Symbolic aspects originating from the atmosphere of the place are analyzed on the basis of concrete artists, works and resources. Another aim of the dissertation is to map contemporary Czech artists. Their works are put into context with roots in the arts history and with foreign artists. Apart from paintings, the photographic works are discussed. However, only names and works that can illustrate the concerned content areas have been selected.
Description
Citation
BELZOVÁ, D. Modlitba za něco co odchází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. PaedDr. Stehlíková-Babyrádová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Balaštík (člen) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Marian Palla (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO