Nové postranní kanály v kryptografii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá postranními kanály v kryptologii. Hlavní pozornost je věnována postranním kanálům umožňující útok na klávesnici počítače. Zvláště pak na akustický postranní kanál. Pomocí něho jsou provedeny dva demonstrační útoky na klávesnici. Nejprve je popsána rozpoznávací metoda. K rozpoznávání sloužila neuronová síť. Poté jsou popsány demonstrační útoky na klávesnici. První demonstrační útok probíhá v laboratorních podmínkách a druhý v podmínkách domácích. V práci jsou popsány oba útoky od záznamu, přes rozpoznávání dat neuronovou sítí až po samotné vyhodnocení demonstračního útoku. Dále jsou popsány doporučení pro znemožnění útoku. Výsledky jsou doplněny grafy a diskutovány.
This thesis is focused on the side-channels in the cryptology. The main attention is paid to the side-channels, which allow an attack on a computer keyboard. Especially the acoustic side-channel is focused on. Through this channel are demonstrated two attacks on the keyboard. At first, the method of recognizing is described. The neural network was used for the recognition. Then, the demonstration attacks on the keyboard are described. The first demonstration is an attack in laboratory conditions and the other in terms of household conditions. The thesis describes two attacks from the record, through data recognition by neural networks to evaluate the actual demonstration of attack. The following describes the recommendations for disabling attack. The results are supplemented by graphs and discussed.
Description
Citation
MACHŮ, P. Nové postranní kanály v kryptografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Bude návratová hodnota algoritmu z Obr. 2.2 skutečně "false", tak jak uvádíte v jeho popise cit. "Budou-li se data lišit již po prvním průchodu cyklem, tak se cyklus ukončí a vrátí "false"? Vysvětlete využití pojmu "klapka". Testoval jste klávesnici i bez jejího předchozího naučení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO