Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu aplikace v programovacím jazyce VBA za účelem podpory činnosti výkaznictví společnosti Rail Cargo Logistics s.r.o. a její implementaci v témže podniku. Funkční orientace vytvořené aplikace přímo plyne z výstupů v práci uplatněných analytických metod zkoumajících převážně firemní informační systém. Cílem práce je tak zavedením aplikace zautomatizovat doposud manuální sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty, řešený nedostatek identifikovaný všemi provedenými analýzami, což povede k uvolnění zdrojů zatím vyhrazených k neefektivnímu zpracování a tím pádem i ke zvýšení výkonů společnosti.
The bachelor’s thesis deals with the design of VBA application developed to increase company’s Rail Cargo Logistics reporting efficiency and its installation. Application’s capabilities are fully based on the outputs of analytical methods that were applied primarily to examine corporate information system and its components. According to lack identified by conducted analyzes, the major goal of this thesis is to automate compiling financial statements, balance sheet and profit and loss account. The developed application will increase the performance of the company by creating additional resources for further planning.
Description
Citation
RANDÝSEK, T. Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky oponenta: zodpovězená Ing. Štepník: Právna forma společnosti, proč je centrální správa společnosti v Rakúsku? zodpovězená doc. Zich: Hodnocení efektívnosti: zodpovězená
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO