Agregátor bezdrátové senzorické sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá popisem funkce a ovládáním bezdrátového komunikačního obvodu nRF24L01+ a možností jeho využití pro vytvoření lokální senzorické sítě s topologií hvězdy. Dále pak studií funkce senzorické sítě a navržením centrální řídící jednotky sbírající naměřená data. Zároveň je zohledněna možnost bateriového napájení a provedena optimalizace systému.
This work deals with function and control description of wireless communication circuit nRF24L01+ and its possible use for the creation of local wireless sensor network of star topology. Further studies of the function of sensor network and designs the central control unit for measured data collecting. At the same time discusses the possibility of the battery supply and system optimization.
Description
Citation
PTÁČEK, Z. Agregátor bezdrátové senzorické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Milan Šesták (člen) doc. Ing. František Urban, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student seznámil státní záverečnou komisi s cílem a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky v diskuzi: Použité moduly jsou jaké verze? Měřil jste spotřebu modulů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO