Bezdrátový senzorový systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové senzorové sítě složené z modulů deRFmega128 a Raspberry Pi. Práce obsahuje popis vytvořeného protokolu bezdrátovou komunikaci v síti a protokolu pro sériovou linku na rozhraní brány. Bylo také navrženo webové rozhraní pro celkovou správu sítě. Dále práce obsahuje analýzu energetické náročnosti koncových jednotek a měření výkonu solárních panelů jako možných sekundárních zdrojů energie.
Bachelor thesis describes the design of wireless sensor network composed of modules deRFmega128 and Raspberry Pi. It Contains a description of the created protocol for wireless communication and protocol for serial interface on the gateway. It also describes web interface for general management of network. The work includes analysis of nodes energy performance and measurement of solar panels as a potential secondary sources of energy.
Description
Citation
KOTOUČEK, F. Bezdrátový senzorový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Zkuste popsat, jak byste navrhl teoretický energetický model, který by se maximálně blížil reálné energetickému modely. Které faktory byste musel při realizaci takového modelu uvažovat. Popište komunikační parametry jednotky tj. interval vysílání, výkon, velikost datové jednotky tak, aby byl jeden z testovaných solárních panelů schopný plně dobíjet akumulátor senzorové jednotky a nedošlo tak k jejímu vybití.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO