De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalařska prace se zaobira různými metodami pro ochranu soukromi osob pomoci de-identifikace na zakladě primarnich biometrickych znaků. Prvni kapitola popisuje de-identifikace obličeje zakladnimi, primitivnimi a pokročilymi metodami a dale obsahuje popis Aktivnich modelů tvaru a vzhledu. Druha kapitola je tvořena obecnym přehledem zpracovani řečovych signalua take metodami de-identifikace hlasu pomoci změny hladin energii v jednotlivych kmitočtovych pasmech a pomoci změnou vyšky hlasu. Dalši čast tvoři popis realizovaneho programu de-identifikace obličeje a navrh algoritmů pro reverzni de-identifikaci obličeje využitim parametru vzhledu Aktivnich modelů vzhledu. Pak nasleduje navrh algoritmů pro de-identifikaci hlasu. V posledni časti jsou uvedeny vysledky pokusů s de-identifikovanymi obrazy. Programy byly realizovany v programovacim prostředi Matlab.
This bachelor’s thesis deals with various methods protecting privacy by de-identification based on the primary biometric traits. The first chapter describes face de-identification with ad-hoc, naive and advanced methods. It also describes the Active Appearance Models and the Active Shape Models. The second chapter consists of a general overview of voice signal processing and of voice de-identification methods by changing the levels of energy in each frequency band and by pitch shift. The following chapters are describing the realized face de-identification program and an algorithm design for reversible face de-identification using the appearance parameters of the Active Appearance Model. This is followed by algorithm designs for voice de-identification. The results of the experiments done with the de-identified pictures are introduced in the last chapter. The realized program were written in Matlab.
Description
Citation
ŠIDÓ, B. De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jaké existují metody pro detekci obličejů v obraze? Jaké metody jste použil a jaká je přesnost navržené metody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO