USB teploměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou elektronického měření teploty. Popisuje různé typy teplotních čidel a zpracování z nich získaných dat. Stručně popisuje rozhraní USB a jeho parametry. Dále se zabývá návrhem hardwaru a softwaru teploměru s teplotním čidlem SMT 160, řízený mikrokontrolérem ATmega16 a komunikujícím s PC pomocí rozhraní USB. Navržený teploměr také umožňuje ukládání naměřených dat do zabudované paměti a jejich pozdější načtení. Údaje o teplotě se budou zároveň zobrazovat na LCD. Poslední částí práce je návrh aplikace pro PC, umožňující zobrazení výsledků měření a nastavení teploměru.
This bachelor thesis deals with a problem of electrical measurement of temperature. It describes a various types of temperature sensors and processing data obtained from these. It describes in short the USB interface and its parameters. It also contains a design of hardware and software solution of thermometer using temperature sensor SMT 160, managed by microcontroller ATmega16 and communicating with PC via USB interface. Designed thermometer also offers possibility to save measured data to built-in memory and later load them from there. Measured data will be also displayed on LCD. Last part of these thesis is design of application for PC, which will serve for displaying measured data and adjustment of thermometer.
Description
Citation
HOLUB, J. USB teploměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
V záveru práce shrnujete nevýhody použitého cidla. Jaké cidlo by bylo vhodnejší použít a proc? Jak by se zmenil návrh teplomeru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO