Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových nástrojů, které by dopomohly k většímu prodeji právních služeb.
This bachelor thesis focuses on the analysis and the creation a new marketing mix of company D.A.S. insurance of law protection undertaking Inc. business in the insurance industry. In my work I want to focus on the use of marketing tools which can help increase sales.
Description
Citation
SPURNÝ, J. Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 9 směrnice děkana č. 3/2014 kasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO