Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním předmětem bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro vybraný podnik. V první části je popsána metodika práce. Druhá část popisuje teorii marketingu na základě odborné literatury. V třetí části je charakterizován daný podnik. Čtvrtá část zahrnuje analýza současného stavu marketingové prostředí a pátá část se zabývá návrhem marketingového plánu pro daný podnik dle provedených analýz. V závěru práce je zpracováno celkové zhodnocení návrhu.
The main subject of this bachelor thesis is creating of marketing plan for the selected business. The first part describes methodology of work. The second part describes the theory of marketing based on reference literature. The third part characterize the company. The fourth part covers analysis of the current state of marketing enviroment and the fifth part deals with proposal of marketing plan for the selected business based on previous analyzes. The overal evalution of the proposal is elabored in conlusion of the thesis.
Description
Citation
URBÁNEK, P. Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
OTÁZKY VEDOUCÍHO: odpovězeno. OTÁZKY OPONENTA: odpovězeno. Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.: Jedná se již o existující podnik? Postrádám zahajovací rozvahu. Na jaké období jsou kalkulovány ceny nájmu? Vysvětlete blíže provedené kalkulace. Odpovězeno. Ing. Lenka Zemánková, Ph.D.: Předpokládáte speciální kurzy sebeobrany pro ženy? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO