Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca „Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku“ je zameraná na zmapovanie materiálových tokov vo výrobných častiach spoločnosti. Cieľom práce je na základe analýzy rozloženia výrobnej časti spoločnosti a materiálových tokov zistiť nedostatky v materiálových tokoch a navrhnutie zlepšení s ohľadom na náklady a manipulačné časy s materiálom, ktoré by mali viesť k zlepšeniu materiálového toku a následne k rýchlejšej priebežnej doby výroby.
The bachelors thesis named: „The Study of Production Logistics in the Selected Company“ is focused on mapping of material flow in manufacturing parts of company. The objective of this thesis is to suggest recommendation for improvement considering costs and time joint with manipulation with material on the basis of analyzing current layout of manufacturing part of company, material flow and other detected deficiencies.
Description
Citation
KAPUSTA, V. Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
otázky oponenta - odpovězeno otázky vedoucího - odpovězeno doc. Ing. Milan Dvořák, Csc.: "považujete za vhodnú manipuláci ručních vozíků?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO