Mimo vymezení

Abstract
V mé práci se zabývám minimalizací kresebného projevu, převedeného do prostoru a zároveň optickou hrou perspektivy. Mým záměrem je vytvořit vzdušný objekt složený z několika segmentů, které budou vzájemně propojeny. Zároveň se věnuji křehkosti a pomíjivosti materiálu, prolnutím tvaru, jeho násobení a vepsání v sobě samém. Je kladen důraz, jak na reliéf v prostoru, tak i na barevnost celé sochy. Chci vtáhnout diváka dovnitř do objektu a umožnit mu pohled skrz celé dílo. Divák poté bude tvořit živou součást celé sochy. Z tohoto důvodu je zvolen jako hlavní materiál celé mé práce černý a bílý monofil, který lze chápat, jako zastoupení papíru na kterém jsou běžně prováděny kresby. Toto téma je mi blízké, protože si poslední dobou uvědomuji stále více křehkost a pomíjivost lidského těla. Zároveň se zabývám myšlenkou toho, že každý člověk má svá tajemství, která pokud nesdělí, nemusí být odhalena. Právě proto chci dovolit nahlédnout dovnitř do objektu s tím, že si ale nikdy nemůžeme být jistí, co se v něm skrývá. Sochu nemusíme vnímat jen jako samostatný objekt, ale i jako věc, která proniká do svého prostředí a ovlivňuje ho. Socha je tvořena z několika segmentů, proto se definitivní vzhled odvíjí od prostředí, ve kterém bude instalována.
In my project, I want to minimize my drawing sketches and then convert them into the space. In my work I am interested in transparency. I want to allow the view through the object, because it allows me to work not only with the object, but also with the space around it and finally I can communicate with the viewers. I selected black and white fabric as a main material for my work, because for me this material expresses the fragility of human body. The black and white colors express the drawing sketches. I am creating individual segments from which I will create the final installation. Every segment is created from several other segments which are connected by using a cotton thread. We can visualize this cotton thread as drawing in the space. On the one hand, I am defining the space but at the same time extending therefrom. Because my sculpture is created from segments, I can create different installation which will be specific for each space where this sculpture will be exhibited. The viewers should feel like they are inside the drawing and they are creating important part of the art and only with them this sculpture can be complete.
Description
Citation
SCHIFFNEDEROVÁ, M. Mimo vymezení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. akad. mal. Petr Lysáček (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO