Zkoušky motorového pohonu jističů nízkého napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V dnešní době rostou nároky na energii, její bezpečné využívání a automatizaci v moderních systémech. Poslední dvě zmiňované oblasti, lze dnes poměrně snadno zajistit pomocí jističů nízkého napětí spolu s příslušenstvím. Hlavním prvkem je motorový pohon, jenž může jistič ovládat plně automatizovaně. Avšak aby mohl být motorový pohon spolu s jističem prodáván, je třeba splnit velké množství požadavků. Tato práce se zabývá jejich sumarizací, rozdělením a postupným zpracováním jednotlivých zkoušek, které jsou pro motorový pohon nezbytné či požadované zákazníky.
Nowadays increasing demands for energy, safe use and automation in modern systems. The last two mentioned areas can now be relatively easily done using low voltage circuit breakers, along with accessories. The main element is a motor operator of circuit breaker that can operate fully automatically. But that could be the motor operator together with a circuit breaker is sold, it is necessary to fulfill a number of requirements. This work deals with their summarization, partitioning and sequential treatment of individual tests that are necessary for motor operator or required by customers.
Description
Citation
MLYNÁŘ, Z. Zkoušky motorového pohonu jističů nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci, kterou vypracoval na téma: Zkouška motorového pohonu jističů nízkého napětí. Student během prezentace působil klidně a prezentace byla logicky členěna. Rovněž student představil komisi funkční vzorky, které rovněž využil pro vysvětlení své práce. Dále komisi seznámil s výsledky zkoušek, které byly prováděny v souladu s platnými normami. Student správně odpověděl na doplňující otázky oponenta a zkoušející komise. Student se v dané problematice orientuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO