Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o návrhu podnikatelského záměru pro založení kavárny. Obsahuje teoretickou část, která je důležitá pro vypracování analytické a návrhové části. V analytické části se provádí průzkum trhu a okolí. Nejdůležitější částí bakalářské práce je návrhová část, která obsahuje finanční analýzu a návrh podnikatelského záměru. Bakalářská práce je návodem, jak v dnešních podmínkách začít co nejefektivněji podnikat.
This Bachelor thesis is focused on a proposal of a business plan for open a coffee shop. The Bachelor thesis includes theoretical part which is important for an analytic part and a proposal part. There is a market research in the analytic part. The most important part od the Bachelor thesis is proposal part which includes financial analysis and proposal od business plan.
Description
Citation
TRAN QUANG, H. Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: "Které z dvou rozdílných uvedených mzdových nákladů jsou v práci správné a jaká je jich struktura?; Jak jste dospěl k bodu zvratu v práci" - částečne odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc.: "Jakou máte konkurenční výhody?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO