Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody v podobě proudových senzorů. Je zde řešena problematika přesnosti a možné způsoby jak snížit systematickou chybu. Do hloubky je zde rozebraná stavba proudového transformátoru, zpracování analogového signálu na signál digitální a následné číslicové zpracování získaného signálu. Zkonstruované zařízení je následně otestováno na svoji finální přesnost.
This bachelor thesis deals with design and construction of device for precise measurement of 1000 A alternate current. This thesis theoretically discusses the possibilities of conventional solutions, such as current transformers, as well as modern methods in the form of current sensors. The output of this thesis is a solution of problems with accuracy and discussion of other possible ways to reduce systematic error. The thesis discusses structure of the current transformer, the digitalizing of the signal and its usage as an input for engineering units. The device is then tested for final accuracy.
Description
Citation
KLIMEŠ, J. Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student obhajoval závěrečnou práci na téma Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu. Prezentoval schéma zapojení pro zisk signálu. Seznámil s jednotlivými částmi návrhu zpracováním signálu, programovací částí. Představil návrh finálního plošného spoje a reálný hotový výrobek. Na první otázku oponenta odpověděl s drobnými nepřesnostmi. Další otázky již byly odpovězeny v pořádku. V následné diskuzi odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO