Návrh generátoru s permanentními magnety

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem synchronního generátoru s permanentními magnety na rotoru. Cílem práce je ověřit již vyrobený prototyp generátoru, který po odzkoušení vykazuje problémy s přehříváním magnetů a vinutí. V práci je uveden elektromagnetický návrh stroje, simulace pomocí RMxprt a následné porovnání s prototypem generátoru. Dále také simulace provozních stavů pomocí Maxwell 2D a Maxwell 3D.
This thesis deals with electromagnetic design of synchronous generator with permanent magnets. The aim of this work is verify already made prototype of generator, which after testing has problem with warming of permanent magnets and winding. The work includes electromagnetic design of the machine, simulation through RMxprt and comparison with prototype of generator. The thesis includes also simulations operating conditions through Maxwell 2D and Maxwell 3D.
Description
Citation
ŠTENCL, M. Návrh generátoru s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhajoval závěrečnou práci na téma Návrh generátoru s permanentními magnety. Prezentoval postup při řešení návrhu stroje. Provedl srovnání analitického návrhu s programem RMxprt a měřeným prototypem generátoru. Popsal nastavení simulace v programu Ansys Maxwell. Shrnul výsledky své práce, jakých výsledků bylo dosaženo a jakým směrem se může ubírat budoucí výzkum. Odpověděl na otázky oponenta. V následující diskuzi odpovídal na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO