Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem o výkonu 1 kW. Návrh byl zaměřen na kvalitu a na odolání případných přetížení během testování. Silovou část střídače představuje bezpotenciálový modul IRAMY20UP60B. Řízení střídače je oddělené a je realizováno pomocí NI sbRIO 9606. Do tohoto zařízení byl nahrán řídící program vytvořený v programu LabVIEW FPGA.
The aim of this bachelor’s thesis is to propose a three-phase inverter for pumps with three-phase asynchronous motor with an output of 1 kW. The proposal was focused on quality and to resist any overloading during testing. Power part of the inverter module represents IRAMY20UP60B. Inverter control is separate and is implemented using NI sbRIO 9606. Until this facility was recorded control program created in LabVIEW FPGA.
Description
Citation
ŠANDERA, T. Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci na téma "Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem". Během relativně krátké prezentace student působil nervozně avšak dokázal mluvit srozumitelně. Student komisi představil realizovaný vzorek který v rámci práce vyhotovil. Na otázku oponenta a členů komise uspokojivě odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO