Eliminace rizik v procesech státní správy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá problematikou eliminace rizik ve státní správě. Obsahuje analýzu procesů správy obce a rizikovou analýzu. Na základě těchto analýz jsou pro některá identifikovaná rizika navržena a implementována opatření pro jejich snížení. Mezi tato opatření patří návrh a implementace aplikace pro podporu řízení rizik ve státní správě.
Thesis deals with the elimination of risks in government. It contains analysis of processes municipal administration and risk analysis . On the basis of these analyzes are for some identified risks designed and implemented measures to reduce them. The measures include the design and implementation of applications to support risk management in government.
Description
Citation
STUDENÝ, R. Eliminace rizik v procesech státní správy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik v informačních systémech
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-07-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO