Obvyklá doba a frekvence pozorování vybraných situací dopravního provozu řidičem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je vyhodnotit obvyklou dobu a frekvenci pozorování vybraných situací v dopravním provozu. Nezbytná součást této problematiky je řidič a v této souvislosti je zde popisována osobnost řidiče a psychologické faktory, které jej ovlivňují během procesu jízdy v dopravním provozu. Důležitou součást zde hraje zrakové ústrojí řidiče a jeho vnímání jednotlivých podnětů. V práci je také nastíněna problematika týkající významu dopravní cesty, jejího prostředí a dopravního prostředku pro řidiče. Praktická část práce je věnována vyhodnocení videozáznamů pořízených v terénu jízdními zkouškami, na jejichž základě bylo možné určit četnost a délku trvání pohledů ve vybraných situacích v dopravním provozu.
The aim of this work is evaluate usual time and frequency of selected traffic situations observation by the driver. A necessary part of this problem is a driver in this context is described herein personality driver and psychological factors that affect it during the process of driving in traffic. The important part is played by visual system driver and his perception of stimuli. The thesis also outlines the problems concerning the importance of transport routes, its environment and transport vehicle for drivers. The practical part is devoted to the evaluation of video recordings in the field driving tests on the basis of which it was possible to determine the frequency and duration of glances in selected situations in traffic.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, D. Obvyklá doba a frekvence pozorování vybraných situací dopravního provozu řidičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO