Problematika vhodného způsobu využití brownfields v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití brownfields. Práce je členěna do pěti kapitol. Teoretická východiska, definice a kategorizace brownfields jsou nastíněny v první kapitole. Druhá kapitola pojednává o negativních důsledcích, které brownfields svojí přítomností způsobují. Třetí kapitola nahlíží na obecné přístupy k řešení dané problematiky. Čtvrtá kapitola se věnuje situace brownfields ve městě Brně. Poslední kapitola je zaměřena na analýzu a možná řešení konkrétního brownfield na území města Brna.
This thesis focuses on the issues of regeneration brownfields. The work is devided into five chapters. Theory, definition and clasification of brownfields is the subject of the first chapter. The second chapter discusses the negative consequences associated with the occurrence of brownfields. The third chapter looks at general approaches to solving this issue. The fourth chapter pays attention to situation of brownfields in Brno. The last chapter focuses on the analysis and possible solutions to specific brownfield site in the city of Brno.
Description
Citation
RAČAN, V. Problematika vhodného způsobu využití brownfields v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO