Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu studentů vysokých škol z hlediska Time Managementu. Hodnotí časové pojetí dne studentů a jeho využití z pohledu pohybu, jak studenti tráví volný čas, kolik hodin denně stráví ve škole nebo práci, jaké dopravní prostředky užívají a zda je užívají apod.
The bechelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students in time management. It considers spending of time of the day and spending of the free time. I will analyze how many hours a day students are students at school or work, how they travel etc.
Description
Citation
ANDRLOVÁ, G. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky od vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky od oponenta práce: Proč jste zvolila formu tištěné brožury pro studenty? Odpovězeno Jaké další komunikační kanály a formu jste zvažovala? Odpovězeno Ostatní otázky: prof. Koráb: Víte, jak by mohla souviset prokrastinace s time managementem studentů? Odpovězeno Mgr. Musilová: Do jaké kategorie spadáte vy osobně ohledně řízení svého času? Odpovězeno Ing. Juřica: V dotazníku byla možnost zaškrtnout i více odpovědí? Odpovězeno Ing. Juřica: Kdybyste příručku opravdu realizovala, jakým způsobem byste to udělala? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO