Problematika oceňování historických vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce s názvem Problematika oceňování historických vozidel se zabývá zmapováním problematiky historických vozidel, jejich kategorizací a navržením metodiky pro jednotné oceňování historických vozidel. Cílem je navrhnout metodiku, na základě které bude možné jakékoliv historické vozidlo ocenit. Tato metodika bude následně vyzkoušena při ocenění vybraných historických vozidel.
This thesis called Valuation of Historical Vehicles is dealing with mapping the issue of historical vehicles, their categorization and with proposing unified methodology for valuation of historical vehicles. The goal is to propose a methodology, on the base of which it will be possible to evaluate any historical vehicle. This methodology is going to be tested in the valuation of selected historical vehicles.
Description
Citation
ĆMOK, F. Problematika oceňování historických vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO