Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou chlazení výkonových měničů, popisuje dispozici, rozložení a původ tepelných ztát v měniči M50, výrobce ELCOM a.s. Dále popisuje postup při modelování 3D CAD modelu měniče v programu Solidworks. Dále je popsán postup při provedení tepelné simulace měniče v základním stavu a ve všech poruchových stavech ventilátorů pomocí aplikace Solidworks Flow Simulation. Práce dále hodnotí výsledky těchto simulací, na základě tohoto hodnocení navrhuje možná zlepšení chladicího systému měniče. Tato zlepšení jsou prověřena v dalších simulacích. Práce poté popisuje ověření provedených simulací srovnáním s oteplovací zkouškou.
Thesis deals with the issue of cooling power converters. It describes the disposition of power converter M50, produced by ELCOM, a.s., and the distribution and origin of heat losses in the converter. The thesis then describes the process of creating a 3D CAD model of the converter in Solidworks and the procedure for heat simulation of the converter in default state and with cooling fan failures using Solidworks Flow Simulation. The thesis then evaluates the results of these simulations, and on their basis it suggests possible improvements in the design of converter‘s cooling system. These improvements are then evaluated in further simulations. The thesis then describes the verification of performed simulations by comparison with a temperature-rise test.
Description
Citation
MATOUŠEK, P. Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student obhajoval závěrečnou práci na téma Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče. Prezentoval zpracovanou teorii a tvorbu 3D CAD modelu. Popsal poruchové stavy a navržené optimalizace chladícího systému. Představil výsledky, které porovnal s oteplovací zkouškou. Odpověděl na otázky oponenta. V následné diskuzi vyčerpávajícím způsobem odpověděl na všechny otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO