Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Správna funkcia istenia elektrických zariadení je jednou z najdôležitejších faktorov na ochranu samotného zariadenia, osôb a zvierat, ktoré by mohli utrpieť aj úraz elektrickým prúdom. Keďže ističe s nadprúdovou tepelnou spúšťou fungujú na princípe zahrievania bimetalu, čím rozpojujú a ochraňujú obvod, ľudí a zvieratá, je potrebné zaistiť správnu funkciu tepelnej spúšte tak, aby sa prenosom tepla a vplyvom Jouleových strát minimalizovalo nevhodné ovplyvnenie vypínacej funkcie. Táto práca je zameraná na získanie všeobecného prehľadu v obore termiky a vplyvmi prietoku elektrického prúdu na oteplenie zariadení. Na ističi Siemens 3VT1 vykonáme otepľovacie skúšky všetkých dostupných prípojných systémov a vyhodnotíme ich vplyv na správnu funkciu tepelnej spúšte ističa. V programe SolidWorks Flow Simulation pomocou simulácie vytvoríme a porovnáme teplotný profil ističa, pričom taktiež vyhodnotíme kritické miesta prúdovej dráhy ističa.
Right function of securing electrical installations is one of the most important factors preventing people, animals and electrical devices themselves from being electrocuted. Circuit breakers with an overcurrent tripping unit work with bimetal. When the bimetal is warmed up enough, it causes disconnection of circuit. This prevents people and animals from being harmed. To make overcurrent tripping unit work the right way, we have to minimise unnecessary disfunction factors caused by thermal thaw and Joule´s heat. This thesis is aimed at gaining general knowledge of heat transmission and transition of electrical current into heat. There are going to be made temperature-rise curves using all available connection sets to evaluate the impact of each one on the tripping unit. Then, a temperature profile of the circuit breaker will be made using a simulation made using SoildWorks Flow Simulation program. Finally, critical places of the current path will be observed.
Description
Citation
LEDNICKÝ, J. Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku na položila docentka Lázničková, aby student upřesnil jednotky k dosazované teplotě do rovnic, také měla připomínky k užití jednotek u několika vzorců. Požaduje po studentovi odvození základních jednotek, které student s problémy odvodil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO