Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je představena epipolární geometrie, metoda hledání významných bodů SURF, fundamentální a esenciální matice, projekční matice, proces stereo rektifikace a hledání stereo korespondencí. Druhá kapitola práce toto téma popisuje praktičtěji a zároveň je v ní představen vlastní program psaný v jazyce C++.
This bachelor thesis deals with 3D reconstruction process using two 2D pictures of one scene taken with uncalibrated cameras. The first chapter focuses on mathematical theory behind this process. Epipolar geometry, locating keypoints method SURF, fundamental and essential matrix, projection matrices, stereo rectification process and searching for stereo correspondences are explained here. The next chapter of my thesis describes a practical view of this topic and my own C++ program is introduced at the same time.
Description
Citation
MYŠKA, M. Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
jaké další ekvivalntní metody existují k metodě FLANN? a jaké mají výhody/nevýhody? pro nalezení fundamentální matice jste zvolil metodu RANSAC, jaké další metody existují? jakým způsobem by šla měřit "kvalita" 3D rekonstrukce modelu? jak by se dala nejlépe zhodnotit kvalita rekonstrukce? co by bylo nejlepší a ideální? - nevěděl; co by bylo tím referenčním vzorkem v naším případě? co víte o epipolární geometrií? co je epipolární rovina, jak by jste ji skontruoval? jak by jste ji geometricky skontruoval? co je to ten epipól? co je to kaměrová báze? jaký je vztah mezi epipólem a epipolárním bodem? používate operace s maticema - jak vypadá násobení matic?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO