Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Brna. Nejprve nabízí obecný pohled na nájemní bydlení, poté porovnává výši obvyklého nájemného v jednotlivých kategoriích a katastrálních územích, dále zhodnocuje, které faktory mají vliv na výši nájemného. Průzkum trhu byl proveden ve čtyřech kategoriích podle podlahové plochy a dispozice. V závěru práce jsou veškeré údaje porovnány a popsány jak textově, tak graficky.
This diploma thesis describes the actual market of rental housing in a selected location of Brno. In the begining of the work describes the general view on the rental housing, then it compares the amount of usual rent in particular categories and catastral areas. Next it evaluates which factors have an impact on the amount of rent. The research of the market was made in four categories according to the floor space and disposition. In the conclusion all of the details are compared and described both text and graphic.
Description
Citation
PORTOVÁ, N. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO