Tvarová optimalizace difuzoru vodní turbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je prepojenie matematickej optimalizácie s výpočtovým softvérom za účelom aplikácie v tvarovej optimalizácii v mechanike tekutín. Úloha je implementovaná na problém tvarovej optimalizácie koncového difúzora vírovej turbíny a je stanovený predpoklad o jeho rotačnej symetrickosti. Proces optimalizácie je realizovaný pomocou algoritmov Nelder-Mead a BFGS, ktorému predchádza istý matematický základ k danej problematike. Snahou mojej bakalárskej práce bolo maximalizovanie koeficientu tlakovej regenerácie prostredníctvom vyššie spomenutých algoritmov, ktorých implementácia prebehla v softvéri Matlab.
This bachelor thesis deals with mathematical optimization focusing on the shape optimization in fluid mechanics with help of a CFD software. More specifically, it comprises the shape optimization of a swirl turbine draft tube with a specified rotational symmetry and the whole process is realised with Nelder-Mead and BFGS algorithms. The main object was to maximalize the pressure coeficient, with help of the algorithms which were implemented in Matlab software.
Description
Citation
HLINÍK, J. Tvarová optimalizace difuzoru vodní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO