Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca obsahuje literárnu rešerš z oblasti šumu, spektroskopie a spektroskopických meracích metód v rámci širokého pásma frekvencií. Bola navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie vzoriek materiálov šumovou spektroskopiou v meranom pásme 0,1 – 6 GHz, s použitím širokopásmového generátora šumu a zostavené meracie pracovisko pre šumovú spektroskopiu s popisom jednotlivých častí. Programová podpora pre automatizované meranie vzoriek bola vytvorená v prostredí Agilent VEE. Posledná časť práce sa venuje meraniu vybraných vzoriek a vyhodnocovaniu výsledkov merania.
This thesis deals with a glossary topic in the field of noise spectroscopy and spectroscopic measurement techniques in a wide range of frequencies. There was designed measuring workplace for noise spectroscopy with a description its parts and experimental measurement method for measure samples in frequency range of 0.1 – 6 GHz by using broadband noise generator. Software support for automated measurement of samples was created in Agilent VEE. The last part of the work is devoted to measurement of samples and evaluating measurement results.
Description
Citation
SEGIŇÁK, J. Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále student zodpověděl doplňující otázky: 1) Jakým způsobem jste navrhoval tvar rezonátoru? 2) Jak působí na měření změna teploty? 3) Jakým způsobem jste ověřoval, že měřicí sestava funguje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO