Technologie dělení materiálu rozbrušováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné technické normy. Způsob měření, resp. výpočtu některých z těchto parametrů je demonstrován na praktickém problému.
The bachelor thesis deals with the general specification of the technology of dividing materials by grinding. It describes cutting wheels and defines basic technological parameters of the cutting process with regards to relevant technical standards. Several ways of measuring or calculating some of these parameters is demonstrated on a practical issue.
Description
Citation
JERMOLAJEV, Š. Technologie dělení materiálu rozbrušováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Přiblížit konstrukci řezacího kotouče pro stavebnictví. Výztuhy kotoučů. Je u práce s řezacími kotouči velké riziko úrazu? Co by mohlo být důvodem pro zavedení rozbrušování do výroby v případě, že jsou k dispozici pásové pily? Cena popisovaných kotoučů? Byla ve firmě zmíněné v BP řešena problematika překročení povolené hladiny zvuku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO