Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Cat Cut, s.r.o. v období let 2010 – 2013 včetně, na základě účetních výkazů firmy. V první části se práce věnuje metodám finanční analýzy, kde jsou jednotlivé metody popsány teoreticky, dále je představena analyzovaná společnost, která byla využita k řešení této práce. V druhé části se bakalářská práce věnuje aplikaci vybraných metod finanční analýzy a vlastnímu návrhu řešení zjištěných nedostatků a jejich zhodnocení.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of financial situation of the company on 2010 – 2013 years instead of the last one, with the use of the financial. In the first part the bachelor thesis focus on methods of the financial analysis, where are describes theoretical single methods. Then is described the company, which was used for solutions of this thesis. The second part of the bachelor thesis includes application of selected methods of financial analysis and custom design solutions and its appreciation.
Description
Citation
HÉGROVÁ, Š. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Michaela Baranyková (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího práce: zodpovězeno Otázky oponenta práce: zodpovězeno. Ing. Lenka Zemánková, Ph.D.: Mezi návrhy jsou opatření, která rentabilitu spíše snižují. Je nějaká možnost pro zvýšení ziskovosti, aby zvýšili tržby a snížili náklady? Jak je firma silná vůči dodavatelům/odběratelům? Doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.: Připomínka k některým návrhům (vzhledem k provedené finanční analýze), především opatření "Marketing".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO