Účinky trypsinu na membrány buněk HEK293

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je věnována vlivu trypsinu na membrány buněčných kultur. K optimalizaci byly vybrány buněčné linie HEK293 netransfekované a buněčné linie stabilně transfekované membránovými kanály CaV3.1, které byly postupně vystaveny účinku 0,25; 0,375 a 0,5 % trypsinu. Jeho koncentrace ovlivňuje nejen odlučování adherovaných buněk na podloží, ale také degradaci buněčných membrán, což ovlivňuje viabilitu buněčných kultur. Součástí této práce je vytvoření metodiky pro studium vlivu trypsinu na membrány buněčných linií HEK293.
This Bachelor’s thesis examines the effect of trypsin on the membranes of cell cultures. HEK293 cell lines nontransfected and cell lines stably transfected through the CaV3.1 membrane channels were selected for the optimization. They were gradually exposed to 0.25, 0.375 and 0.5 % trypsin. The concentration of trypsin influences the separation of the adherent cells on structure, as well as the degradation of cell membranes, which influences the cell cultures viability. Part of this thesis is an attempt to establish a methodology for the research of the effect of trypsin on membranes of HEK293 cell lines.
Description
Citation
LIPNICKÁ, S. Účinky trypsinu na membrány buněk HEK293 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Slaninová položila otázku používala jste trypsin od jednoho výrobce? Kolik jste dělala nezávislých experimentů? 60 pokusů jste dělala v 1 den? Byl v buňkách nějaký rozdíl? Ing. Ronzhina položila otázku obrázky máte v práci různě barevné, to má nějaký smysl? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO