Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice systémových elektroinstalací. Jsou zde rozebrány možnosti aplikací/realizací těchto systémových elektroinstalací, typy sběrnicových systémů a její topologie. Práce je členěna na tři hlavní kapitoly. Kapitola 2 rozvádí možnosti, strukturu a topologii systémové elektroinstalace a kapitola 3 pojednává o konkrétní systémové elektroinstalaci Foxtrot, kde jsou popsány jednotlivé části a přehled základních modulů pro využití pro obytné objekty. Dále je v práci popsána postupně celková struktura systémové elektroinstalace a dále stručný popis základních systémových prvků Tecomat Foxtrot od společnosti Teco a.s. vhodných pro domovní instalaci. Kapitola 4 se zaměřuje na popis projektovaného objektu a na návrh kompletního projektu systémové elektroinstalace s použitím prvků systému Foxtrot pro víceúčelovou stavbu.
The present bachelor thesis is concerned with system wiring. Possible applications, various types of bus systems and wiring topology are discussed in the paper. The thesis is structured into three main sections. Section 2 elaborates on the capabilities, structure and topology of system electro installation and the third section discusses a system electro installation Foxtrot in particular, describing individual components with an overview of basic modules for utilization in residential buildings. The overall structure of system wiring is described along with a brief description of basic system components of Tecomat Foxtrot from Teco a.s. company suitable for home installation. Section 4 focuses on description of the designed object and for the proposal of the whole project of system wiring using the elements of the Foxtrot system for multipurpose building.
Description
Citation
RAČUCH, M. Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Braciník, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Návrh inteligentní instalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku položil Ing. Škoda. Student ji odpověděl. Další otázku položil Ing. Vybíralík. Student ji odpověděl. Další otázku položil doc. Mastný. Student ji částečně odpověděl. Další otázku položil doc. Braciník. Student ji odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO