Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčných linií HEK293

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Izolace DNA patří mezi základní metody molekulární biologie. Pro izolaci a amplifikaci DNA existují různé metody. V této práci je použita fenol-chloroformová extrakce pro izolaci plasmidů Channelrhodopsin-2, ASAP1 a Kir 2.1. Bylo provedeno 22 izolací plasmidů s celkovou úspěšností 27 %. Správnost izolace byla ověřena gelovou elektroforézou. Úspěšně izolované plasmidy byly následně transfekovány do buněčné linie HEK293 a snímány konfokálním mikroskopem 24, 48 a 72 hodin po transfekci.
DNA isolation is one of the basic methods in molecular biology. There are several methods of DNA amplification and isolation. In this paper phenol-chloroform extraction of three plasmid types - Channelrhodopsin-2, ASAP1 and Kir 2.1 is used. Six plasmids were isolated in total. These plasmids are then validated using gel electrophoresis. Successfully isolated plasmids are then transfected to HEK293 cells and images taken on confocal microscope 24, 48 and 72 hours after transfection.
Description
Citation
SKALA, K. Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčných linií HEK293 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Slaninová položila otázku jaké jste použili činidlo? Prof. Provazník položil otázku co znamená číslo 293? MUDr. Závodná položila otázku jaký to má význam toto studovat? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO