Rekonstrukce obrazu z nekartézských k-prostorových dat získaných metodami magnetickorezonančního zobrazování s ultrakrátkým echo-časem a metodami rychlého MR zobrazování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je teoretické seznámení s technikou rekonstrukce MRI obrazu nasnímaného na nekartézský rastr (např. radiální, spirální, atd.). Část práce se zabývá metodami měření přesnosti gradientního systému, která je pro snímání na nekartézský rastr obzvlášť důležitá. V praktické části je představen 4.7 T a 9.4 MRI systém na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.. Systémy jsou použity pro nasnímání modelových dat s použitím existujících pulsních sekvencí.
The aim of this thesis is to handle theoretically the technique of MRI image reconstruction from non-Cartesian data such as radial, spiral, etc. Since later progress of this thesis will include actual measuring of non-Cartesian data, which is prone to the gradient infidelity, methods for measuring a performance of the gradient system will also be discussed. In practical part I will present the way the 4.7 T and 9.4~T MRI systems of the Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i., works and use the existing pulse sequences to measure some model data.
Description
Citation
PŠORN, T. Rekonstrukce obrazu z nekartézských k-prostorových dat získaných metodami magnetickorezonančního zobrazování s ultrakrátkým echo-časem a metodami rychlého MR zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku jak jste mapoval prostor? Vycházel jste ze středu? Vyrovnával jste se nějak s zvlněním, které nastalo s použitím filtrem? MUDr. Závodná položila otázku: Byl vidět nějaký rozdíl v podkanech, který měli P. nemoc? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO