Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím magnetických nanočástic, SPIO nanočástic a nanočástic komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu ASAP do HEK293 buněk a následnou optimalizací tohoto procesu. K experimentální části je přiložena teoretická část shrnující poznatky z oblasti syntézy magnetických nanočástic, jejich využití v biomedicíně, teorii zabývající se možnostmi vložení cizorodé DNA či plasmidu do buňky a způsoby vyhodnocování úspěšnosti těchto experimentů.
This bachelor’s thesis deals with using of magnetic nanoparticles, SPIO nanoparticles and nanoparticles of commercial product MATra for transfection of ASAP plasmid into HEK293 cells and subsequent optimization of the process. The experimental part is enclosed with theorethical part that summarizes findings from the fields of synthesis of magnetic nanoparticles and their biomedical applications, theory dealing with possibilities of the insertion of foreign DNA or plasmids into the cell and of its efficiency evaluation.
Description
Citation
BÍLEK, O. Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Leinveber (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku co je to SPIO částice? Doc. Slaninová položila otázku: jaký je rozdíl mezi Vašemi částicemi a těmi komerčními? Dr. Vondra položil otázku: říkáte málo úspěšné? Nemůžete výsledky vyjádřit čísly? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO