Návrh optimalizace dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním předmětem bakalářské práce je optimalizace skladového informačního systém pro malé a střední firmy, který nabízí společnost M.C. software s.r.o. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky se tato práce bude zabývat pouze optimalizací databáze a uživatelského rozhraní. Výstup práce bude sloužit jako podklad pro vypracování nové verze tohoto informačního systému.
The main subject of this bachelor thesis is optimalization of the stock management information system for small and middle enterprises which is offered by the company M.C. software s.r.o. Regarding the extent of this field this work will be dealing only with optimalization of the database and user interface. The output of the work will serve as the basis for elaboration of a new version of this information system.
Description
Citation
ČMOK, P. Návrh optimalizace dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Filip Kubíček: Za jakých podmínek dosáhne implementace optimalizace rentability? - zodpovězeno Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Realizoval jste průzkum, co by na IS chtěli změnit uživatelé? - zodpovězeno Jaké grafy byste v IS zobrazil jako výstup analýzy? - zodpovězeno Ing. Štefan Štepník: Co je to holisticko-procesní model? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO