Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce obsahuje studii podnikatelského záměru na zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis změny a ekonomické vyhodnocení investice. Práce se zaměřuje na vymezení pojmu „celkové efektivnost zařízení“ a jeho upřesnění ve výrobní firmě zabývající se výrobou elektronických součástek.
The diploma thesis contains the business plan study for increase of the production effectiveness via improvement of Overall Equipment Effectiveness. It contains technical description, process description of the change and its financial evaluation. The thesis focuses on specification of the term Overall Equipment Effectiveness and its clarification for use in production company producing electronic devices. It contains real company example.
Description
Citation
ŽABENSKÝ, Z. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Prof. Ing. Emil Svoboda, CSc.:"Proč jste vybočil od názvu práce?" - odpovězeno Doc. Ing. Robert Zich, Ph. D.: "Jaká je struktura podnikatelského záměru?" - neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO