Brzdové soustavy letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním tématem závěrečné práce je brzdění a funkce brzdových soustav při pohybu letounu po zemi ve chvíli po přistání, až po jeho úplné zastavení. V této práci jsou tedy postupně vysvětleny základní definice a principy fungování brzdových soustav u dopravních letadel. Následují předpisy a jejich základní požadavky, které je nutné dodržovat a řídit se jimi. Dále je zde rozebrána výše zmíněná část pohybu letounu po dráze, a to v rovině teoretické, kdy jsou popsány principy maření kinetické energie a způsob jejich výpočtu, a také v rámci konkrétních výpočtů přistávacích rychlostí pro vybrané letouny. Pozornost je také věnována možnostem využití energie vzniklé od brzdění kol letounu a celkově směrům dalšího pokroku ohledně brzdových soustav právě u dopravních letadel.
The main theme of my work is braking and function of brake systems when aircraft moving on the ground after landing until its complete cessation. In this work are explain the basic definitions and principles of braking systems for transport aircraft. Proceed the explanation of regulations and basic requirements that must be observed. And also there is analyzed the above-mentioned part of aircraft motion on the runway. There is described the principles of obstruction of the kinetic energy and their calculation method in a theoretical point of view and after that, there are described specific calculations of landing speeds for the selected aircrafts. Attention is also paid to the possibilities of using energy produced by airplane braking wheels and overall directions of further progress on the brake system for these transport airplanes.
Description
Citation
KOCHTÍK, M. Brzdové soustavy letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Filakovský, CSc. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO