Příprava letu po trati Praha - Chartúm s letounem Tatra T-101 po stopách rekordního letu z r. 1938

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou tratě a předletovou přípravou pro zopakování historického dálkového rekordu z roku 1938 s replikou letounu Tatra T-101 v současnosti. Úvodní část práce je věnována historickému rekordu a replice, pro dostatečné seznámení s možnostmi letounu a cílů, kterých má být dosaženo. Následně se práce zaměřuje na jednotlivé části předletové přípravy, kde jsem ověřil současné možnosti letu z Prahy do Chartúmu s typem T-101.2. Poslední kapitola je věnována rozboru meteorologické situace a prvkům, které mají bezprostřední vliv na let, včetně využitelnosti denního a nočního svitu. Rozbor některých meteorologických prvků obsahuje data z konkrétních světových letišť. Práce nepojednává o běžné předletové přípravě, ale spíše je studií proveditelnosti.
This bachelor work deals with a creation of the route and the pre-flight preparation for the repeating of the historical long - distance and record breaking flight from the year 1938 by a new constructed replica of the airplane Tatra T-101 in the present. The introductory part of the work deals with the historical record and the plane replica for detailed teach-in with the aircraft properties and targets, which have to be reached. Furthermore the work focus on single components of the flight plan preparation, where I checked the present possibilities of a real fligt performace with a new reconstructed airplane Tatra T-101.2. The last chapter analyses the meteorological situations and elements having immediate impact on the flight, inclusive utilizing of the day- and night- light. The analysis of certain meteorological elements contains data from the actual world airports. The work doesn´t deal with the routine pre-flight plan, but it is more the flight feasibility study.
Description
Citation
VLČEK, R. Příprava letu po trati Praha - Chartúm s letounem Tatra T-101 po stopách rekordního letu z r. 1938 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO