Řešení technologie součásti "těleso ventilu"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Řešením bakalářské práce je zpracování návrhu na výrobu dílu "těleso ventilu" ve dvou variantách v podmínkách středně velké firmy. Práce je zaměřena na rozbor zadané součásti, na volbu stroje z možnosti firmy, na výrobním postupu daným souborem nástrojů a návrhu nové technologie. Závěrem je technicko-ekonomické vyhodnocení technologie v obou variantách výroby.
The solution bachelor work is the elaboration of a production piece "valve body" in two variants in terms of medium-sized companies. Work is focused on the analysis of the given part, on the choice of machine options the company on the production process a given set of tools and the design of new technologies. Finally, the technical and economic evaluation of the technology in the production of both variants.
Description
Citation
VÁVROVÁ, M. Řešení technologie součásti "těleso ventilu" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Materiály řezných nástrojů Upřesnění řezných podmínek Chlazení při obrábění Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO