Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z oblasti pojištění podnikatelských subjektů, analýzu rizik a návrh komplexní pojistné ochrany, aby byly minimalizovány analyzovaná rizika ohrožující chod společnosti.
This diploma paper deals with the problems of the suggestion of a complex insurance protection of entrepreneurial subject, which is company HP Konzult Ltd. It contains basic theoretical solutions in the area of the insurance of entrepreneurial subjects, risk analysis, and complex insurance protection to minimize analized risks that threaten company operation.
Description
Citation
PROCHÁZKA, O. Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO