Mixážní nízkofrekvenční pult pro laboratorní výuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozborem mixážního pultu a jeho návrhu. V několika kapitolách postupně popisuje jednotlivé bloky návrhu. V první části se zabývá popisem mixážního pultu. Následně pokračuje návrhem jednotlivých zapojení (předzesilovač, ekvalizér). V druhé polovině dokumentu se nachází návrh jednotlivých desek plošných spojů a jejich následné měření a ověřování funkčnosti. Dokument také obsahuje návrh šasi celého mixážního pultu. Obsahuje i grafické zpracování ovládacího panelu.
This bachelor’s thesis deals with an analysis of the mixing console and its design. In several chapters are describes each parts of design. First part is focused on describing of mixing console, thereafter moving on the design each circuit such as preamplifier and equalizer. The second part contains design of printed circuit board and also measurement and testing those PCBs. This paper also including concept of chassis of whole device. Also contains graphic design of control panel.
Description
Citation
KALINA, L. Mixážní nízkofrekvenční pult pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy své bakalářské práce na téma Mixážní nízkofrekvenční pult pro laboratorní výuku. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO