Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Cílem je rozšíření databáze kvasinek, která slouží v laboratoři Fakulty chemické při určování kvasinek odebraných ze vzorků potravin. Identifikace kvasinek byla provedena pomocí metody PCR-RFLP. Sledovaný úsek se nachází v oblasti 5,8S-ITS a je vymezený primery ITS1 a ITS4. Při restrikční analýze byly použity restrikční endonukleasy HaeIII, HinfI, HhaI a TaqI. U zkoumaných kvasinek byla dále zjišťována mimobuněčná lipolytická aktivita pomocí jednoduchého testu na agaru SpiritBlue, který působením lipas ztrácí modrý pigment.
The aim of this bachelor thesis deals with identification type-yeasts, which were obtained from the Culture Collection SAV in Bratislava. The purpose is extension of yeast database in laboratory of Faculty of Chemistry, which is used by identification yeasts in samples taken from food or environment. Identification of yeasts was implemented by method PCR-RFLP. Obtained segment is located in area 5,8S-ITS and is defined by using primers ITS1 and ITS4. Restriction analysis was carried out by restriction endonucleasis HaeIII, HinfI, HhaI and TaqI. Chosen species were also tested for presence of extracellular lipasis. In this part of characterisation was used SpiritBlue Agar. The presence of blue colour is lost by activity of lipasis.
Description
Citation
BEČKOVÁ, A. Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Součet velikosti fragmentů odpovídal PCR produktu ? doc. Obruča: Proč byla stanovena lipolytická aktivita ? prof. Márová: Použité kmeny ? Původ ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO