Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tepelné ztráty objektu jsou určující faktor pro celkovou spotřebu energie na vytápění budov a jelikož se materiály na stavbu a izolaci budovy stále inovují, jsou jak tepelné ztráty, tak i otopné zdroje neustále aktuálním tématem. Tato semestrální práce stručně seznámí čtenáře s nejrozšířenějšími otopnými zdroji – topným kotlem a tepelným čerpadlem. Dále pak zhodnotí výhody a nevýhody výše zmíněných tepelných zdrojů.
Heat losses of buildings are a determining factor for the overall energy consumption when heating the buildings. Since construction and insulation materials are being constantly innovated, both the heat losses and heat sources remain a highly relevant topic. This semester thesis briefly introduces the reader to the most widely used heat sources – a boiler and a heat pump. This is followed by the evaluation of advantages and disadvantages of these heat sources.
Description
Citation
POPELKA, S. Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kopecká (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student výborně prezentoval svoji bakalářskou práci. Vedoucí i oponent se shodli na známce A a doporučili práci k obhajobě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO