Identifikace parametrů stejnosměrného motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se tímto tématem.
This bachelor´s thesis adress the issues of DC motor identification. It also adress the controlling of this motor and creation of current loop regulator and its implementation. Part of the thesis is also laboratory task, which deals with this topic.
Description
Citation
KABELKA, O. Identifikace parametrů stejnosměrného motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci, obhajobou práce nepřesvědčil komisi o základních znalostech návrhu regulátorů.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO