Nové technologie ve vzdělávání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je prozkoumat, shrnout a uspořádat nejvýznamnějším vzdělávací technologie. Porovnat a rozdělit tyto technologie do konkrétních skupin, jako například výukový software, internetové stránky s výukovými nástroji, elektronické encyklopedie, mobilní zařízení a zařízení, jež mají pomáhat s výukou a také ji ulehčovat. Pokusit se tyto technologie uspořádat a vytvořit tak systém, který by pomohl ostatním studentům rozhodnout co je pro ně nejlepší a co by naopak byla ztráta času. Dále je také cílem vyzvednout nejužitečnější technologie a pomoci pochopit jejich účel a význam, a hlavně poukázat na jejich největší přednosti a slabosti.
The aim of this work is to explore, summarize, and organise the most influential educational technologies. Furthermore, compare these technologies with each other and divide them into specific categories, such as educational software, websites with learning tools, electronic encyclopaedias, mobile devices, and devices whose main purpose are solely educational. Summarizing these technologies and putting them in an order will help other students to decide what could suit them most and what, on the other hand, has no use for them. It is also the aim to underline the most useful technologies, help to understand their basic functions and their main purposes, and most importantly show their advantages and weaknesses.
Description
Citation
JORDA, J. Nové technologie ve vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci Vedoucí i oponentka se shodli na doporučení práce k obhajobě. Vedoucí navrhl známku B, oponentka známku C. Student zodpověděl otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO