Způsoby zapalování jiskřišť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno laboratorní měření s vysokonapěťovým jiskřištěm.
This thesis deals with methods of spark gap ignition. The thesis describes spark gap ignition by external electrode, by Rogowski electrode and by lasers. Advantages and disadvantages of these methods are also discussed. In the final part of the thesis there is described experiment with high voltage spark gap.
Description
Citation
PEKÁREK, D. Způsoby zapalování jiskřišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen)
Date of acceptance
2015-06-10
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce na téma Způsoby zapalování jiskřišť. Na otázky oponenta student odpověděl pouze částečně. Doplňující otázky a připomínky položili všichni členové komise, na tyto otázky student odpověděl rovněž nepřesně a s velkou pomocí vedoucího práce. Na dotaz o praktických aplikací kulových jiskřišť student nedokázal samostatně odpovědět. Student nedokázal správně interpretovat některé hlavní výsledky vlastní práce a s výraznými obtížemi interpretoval i podmínky, za jakých bylo měření prováděno. Zároveň nekodázal zdůvodnit zanedbání různých korekčních součinitelů.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO