Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca teoreticky popisuje chovanie jednoduchých obvodov 1.rádu. Ďalšia časť dokumentu popisuje možné automatizované meranie pomocou znakov SCPI, ktoré sú náplňov blokov v prostredí LabVIEW. Nakoniec popisuje vytvorenú aplikáciu na meranie amplitúdového a fázového prenosu.
This document is about theoretical description of behavior simple circuits 1. regulations. Next page of this document describes the possible automated programming circuits 1. regulations. Programming using SCPI characters that are filling of the blocks in the LabVIEW. Finally describes created application of the measure the amplitude and phase transfer
Description
Citation
GÁLA, M. Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student prokázal základní neznalosti řešené problematiky a práce obsahovala velké množství chyb a zadaní nebylo splněno v požadovaném rozsahu viz posudek oponenta.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO