Analýza EEG během anestezie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity mozku. Na začátek je popsán centrální nervový systém, metoda elektroencefalografie a možné zapojení. Dále se práce zabývá signálem EEG, jeho charakteristikou a artefakty v signálu. Zahrnuje zpracování signálu a výčet příznaků, které jsou využity pro analýzu EEG během anestezie. V praktické části je realizován prohlížecí software, který umožňuje mimo jiné i spektrální zpracování signálu. Závěrem je provedena nerovnoměrná segmentace a statistické zpracování.
This master's thesis deals with the method of functional examination of brain electric activity. In the first part is description of central nervous system, method of electroencephalography and possible connections. Furthermor the project involves characteristic of EEG signal and its artifacts. It also includes signal processing and list of symptoms, which will be used for an analysis of the EEG during anesthesia. The second part of thesis involves development of application, which allow viewing and proccesing of EEG signal. In conclusion of thesis is carried out unequal segmentation and statistical processing.
Description
Citation
HODULÍKOVÁ, T. Analýza EEG během anestezie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Během prezentace studentka prokázala základní neznalosti z oblasti zpracování biologických signálů a nebyla schopna popsat, jakým způsobem realizovala zpracování EEG signálu ve své diplomové práci (segmentace signálu, pojmy energie a výkon EEG signálu). Podezření z plagiátu nakonec studentka vyvrátila. Text byl citovaný, i když v poměrně velkém rozsahu. Zadání práce nebylo splněno v plném rozsahu. Studentka svoji diplomovou práci neobhájila.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO