Znakově-orientované metody DNA barcodingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá studiem znakově orientovaných metod DNA barcodingu. Úvod obsahuje informace o DNA barcodingu a znakově orientovaných metodách DNA barcodingu. V teoretické části je popsána metoda CAOS a metoda BLOG. V praktické části jsou popsány oba programy pro znakově orientované metody k analýze genomických sekvencí. V praktické části je rovněž popsána teorie a realizace vlastní metody. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy.
This work deals with character-based DNA barcoding. DNA barcoding and character-based DNA barcoding methods are described in the introduction. Another part contains information of method CAOS (Characteristic Attributes Organization) and method BLOG (Barcoding with LOGic). Programs are described in the practical part. The end contains results.
Description
Citation
KALIANKOVÁ, K. Znakově-orientované metody DNA barcodingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-10
Defence
doc. Hofr položil otázku: Myslíte si, že 70-80% úspěšnosti přiřazení je dostatečné? Ing. Maděránková položila otázku: Jaká byla úspěšnost publikované metody BLOG? Studentka neobhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO