Šnekový dopravník drceného kameniva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu šnekového dopravníku pro dopravu drceného kameniva. Sestává z technické zprávy obsahující zejména koncepční návrh celého zařízení, výpočet hlavních rozměrů, návrh funkčního pohonu a volbu pružné spojky, výpočet zatížení, volbu a kontrolu ložisek a pevnostní kontrolu konstrukčních dílů, a z výkresové dokumentace, která se skládá ze sestavy navrhovaného zařízení, podrobných podsestav uložení šnekového hřídele ve všech ložiscích, svařovací podsestavy žlabu, a z výrobního výkresu vstupního čepu.
This bachelor's thesis deals with the design of the screw conveyor for transport of aggregate. It consists of a technical report containing mainly conceptual design of the entire device, calculation of the main dimensions, design a functional drive and choice of flexible shaft coupling, load calculation, selection and checking of bearings and strength control of structural components, plus drawings, which consists of a set of proposed installation, detailed subassemblies of the attachments of worm shaft in all bearings, welding subassemblies of the trough and production drawing of the input pin.
Description
Citation
NOVÁK, P. Šnekový dopravník drceného kameniva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Emil Machač (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO